Daltononderwijs

Een Daltonbasisschool is een reguliere basisschool. De leerstof is hetzelfde als op alle andere basisscholen van Nederland. Ook de lesmethoden verschillen niet. Het grote verschil met andere basisscholen is dat wij meer de nadruk leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.
Wij scheppen ruimte om kinderen zelfstandig of juist samen te laten werken. Wij doen hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van het kind. Hierdoor is ons onderwijs geschikt voor vrijwel alle leerlingen.

 

Het Daltononderwijs gaat uit van de volgende vijf principes: 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

 

Deze principes zijn terug te vinden in: de organisatie van het onderwijs, de manier van lesgeven (didactiek) en het pedagogisch klimaat. Dit alles geldt zowel op school- als op groepsniveau.

 

Van oud-leerlingen en -ouders krijgen we vaak positieve feedback over de aansluiting van ons onderwijs op het vervolgonderwijs. Doordat onze leerlingen het gewend zijn om werk in te plannen en op momenten zelfstandig te werken, gaat de overstap naar het voortgezet onderwijs hen gemakkelijker af.

 

Wilt u meer weten over het Daltononderwijs bij ons op school? Raadpleeg dan onze schoolgids.

 

Voor meer algemene informatie over Daltononderwijs verwijzen wij u naar: www.dalton.nl/ de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.