De Daltonkernwaarden

Helen Parkhurst kwam tot de volgende drie Daltonkernwaarden:

 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

“Freedom and responsibility together perform the miracle”

 

2. Zelfstandigheid

“Experience is the best and indeed the only real teacher”

 

3. Samenwerken

“The school functions as a social community”

 

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn daar door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de volgende drie kernwaarden aan toegevoegd:

4. Effectiviteit en doelmatigheid

5. Reflectie

6. Borging

 

Deze 6 kernwaarden van het Daltononderwijs hebben als doel het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Al vanaf de dag dat een vierjarige naar school komt, wordt hij/ zij geconfronteerd met deze waarden. Al snel blijkt dat ook jonge leerlingen begrijpend wat er van hen verwacht wordt.

 

Een school die volgende de daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft leerlingen de gelegenheid zelfstandig of samen te werken aan een taak.