Onze school

Op onze website vindt u alle relevante informatie over onze school terug.

Openbare Daltonbasisschool ’t Prisma is een school waar we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de (toekomstige) maatschappij. 

Daarom vormen wij als school een afspiegeling van de maatschappij. Wij zijn een openbare basisschool en maken geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en wij veroordelen elkaar niet. Wij verwachten van alle leerlingen en ouders dit principe te accepteren en te onderschrijven. Iedereen is uniek. Dit betekent dat wij erkennen en respecteren dat er verschillen zijn in de capaciteiten en kwaliteiten van onze leerlingen. Wij gaan positief om met deze verschillen. Wij geloven erin dat het goed is om elkaar te helpen waar nodig en dat we veel van elkaar kunnen leren. Dit alles heeft geresulteerd in ons missiestatement: “jezelf ontwikkelen door samen te leren”. Wij bieden onderwijs aan dat zich onderscheidt door te werken via de drie ankers van het Daltononderwijs: “ zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid”.