Ouders

Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Daarom werken wij met een MR, OR, JMR en Klankbordgroep. Hiernaast kunt u alle verslagen terugvinden van de verschillende vergaderingen.