Kwaliteitskaarten

Wij, als school, willen duidelijkheid geven in de processen van onze school door deze vast te leggen in kwaliteitskaarten. Hierdoor willen wij sterke communicatie intern en extern bereiken.

 

De kwaliteitskaarten zijn genummerd en de benummering is op het volgende gebaseerd: 

Nr 1. Kaarten voor de leerkrachten

Nr 2. Kaarten voor passend onderwijs

Nr 3. Kaarten voor directie

Nr 4. Kaarten voor de leerlingen

Nr 5. Kaarten voor de ouders

 

De kaarten nr. 1 t/m 3 zijn voor interne processen bedoeld. Deze zullen niet gedeeld worden op de website. 

De kaarten voor de leerlingen (nr. 4) zullen zichtbaar zijn in de school. Deze kaarten zullen regelmatig op de JuniorMR vergaderingen geevalueerd worden. 

De kaarten voor de ouders (nr. 5) zijn hier op de website te lezen en op te vragen bij de leerkracht.  

 

Nog niet alle kaarten zijn compleet, maar de kaarten die wel al compleet zijn, zijn te openen via de links hieronder.