Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2019-2020 zijn de leden:
- Daphne, moeder van Ymke in groep 5 (voorzitter)

- Hans Rutten, vader van Jabbari in groep 5 (vice-voorzitter)
- Sanne van Iterson, leerkracht groep 4(secretaris)
- Stephanie Timmermans, leerkracht groep 8 (secretaris)

 

 

Vergaderdata 2020-2021

donderdag 17 september  18:30 - 20:00
donderdag 26 novemver  18:30 - 20:00
donderdag 8 april  18:30 - 20:00
donderdag 10 juni  18:30 - 20:00

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via: mr-hetprisma@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr-hetprisma@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement, het jaarverslag van het voorgaande schooljaar en de verslagen van MR-vergaderingen. Oudere verslagen kunt u opvragen via de secretaris van de MR 't Prisma.

 

Huishoudelijk reglement
De structuur van de organisatie binnen de stichting Librijn is zo opgezet dat de MR van 't Prisma wordt gezien als een deelraad van de GMR. Vandaar dat het huishoudelijk reglement op deze manier is geformuleerd. U vindt dit reglement via onderstaande link. 
medezeggeschapsreglement_voor_een_deelraad.pdf

 

Jaaragenda
In de jaaragenda vindt u de vaste onderwerpen die op elke vergadering terug zullen komen. Deze worden nog aangevuld waar nodig.
Jaaragenda

 

Jaarverslag 2018-2019

Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2018-2019.

Jaarverslag

 

Notulen
Op het moment dat de notulen zijn vastgesteld zullen wij deze hieronder plaatsen.

 

Notulen 2019-2020

notulen 23 juni 2020

notulen 19 september 2019

notulen 21 november 2019

 

Notulen 2018-2019

notulen 11 september 2018

 

Notulen 2017-2018
notulen 30 mei 2017

notulen 28 augustus 2017

notulen 6 november 2017

notulen 12 februari 2018

notulen 9 april 2018

notulen 4 juni 2018