Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2017-2018 zijn de leden:
- Nelien Pannekoek, moeder Len in groep 6 en Sid in groep 3 (voorzitter)
- Nienke Verwijmeren, leerkracht groep 5 (secretaris)
- Richard Sprenkels, vader van Damian in groep 4
- Laura Visser, leerkracht groep 6 (secretaris)

 

 

vlnr: Nelien, Nienke, Richard, Laura

 

Vergaderdata 2018-2019

dinsdag 11 september 19:00 - 20:00

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via: mr@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement, het jaarverslag van het voorgaande schooljaar en de verslagen van MR-vergaderingen. Oudere verslagen kunt u opvragen via de secretaris van de MR 't Prisma.

 

Huishoudelijk reglement
De structuur van de organisatie binnen de stichting Librijn is zo opgezet dat de MR van 't Prisma wordt gezien als een deelraad van de GMR. Vandaar dat het huishoudelijk reglement op deze manier is geformuleerd. U vindt dit reglement via onderstaande link. 
medezeggeschapsreglement_voor_een_deelraad.pdf

 

Jaaragenda
In de jaaragenda vindt u de vaste onderwerpen die op elke vergadering terug zullen komen. Deze worden nog aangevuld waar nodig.
opzet_jaaragenda_mr_17_18.docx

 

Notulen
Op het moment dat de notulen zijn vastgesteld zullen wij deze hieronder plaatsen.
notulen_mr_t_prisma_30_mei_2017.pdf

notulen 28 augustus 2017

notulen 6 november 2017

notulen 12 februari 2018

notulen 9 april 2018

notulen 4 juni 2018