070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Junior MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) nemen ouders en leerkrachten plaats om over school te praten. Maar wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zelf hun stem kunnen laten horen. Daarom hebben wij een Junior MR, kortweg de JMR, welke eens per 2 maanden vergaderen. 
In onderstaand filmpje leggen onze JMR leden van het jaar 2020-2021 uit wat de JMR doet.