070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Junior MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) nemen ouders en leerkrachten plaats om over school te praten. Maar wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zelf hun stem kunnen laten horen. Daarom hebben wij een Junior MR, kortweg de JMR, welke eens per 2 maanden vergaderen. 
Iedere groep (1 t/m 8) heeft een afvaardiging in de JMR. De oudere leerlingen zijn gekoppeld aan de jongere leerlingen om hen daarin te begeleiden en ondersteunen.

 

De JMR-leden houden in hun groep een klassenvergadering, punten die daaruit voortkomen worden ook weer met het team besproken.