070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Daltononderwijs voor uw kind

Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders, op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Uw kind groeit bij ons spelenderwijs op met de dalton kernwaarden en leert deze stapsgewijs toe te passen in de praktijk.

Verantwoordelijkheid

“Eigen keuzes leren maken en je weg vinden.”

 • kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor hun werk, ontwikkeling, spullen, processen en werkhouding.

 • kinderen leren om de ander te helpen en hun talenten en ervaringen te delen.

Samenwerken

“Leren van en met elkaar."

 • kinderen leren om elkaar te helpen met oplossingen.

 • oudere kinderen helpen jongere kinderen.

 • kinderen kijken zelf wie kan helpen, als het even niet lukt.

 • kinderen gaan zelf in overleg met elkaar.

 • flexibele werkplekken.

 • kinderen geven elkaar complimenteren en feedback.

Effectiviteit

“Zelf ontdekken hoe je tot leren komt.”

 • kinderen leren zelf te plannen.

 • kinderen voeren het plan uit en reflecteren op wat er goed ging en minder goed ging.

 • kinderen maken een eigen tijdsindeling en bespreken die met de leerkracht.

Zelfstandigheid

“Zelfstandig leren denken en handelen.”

 • kinderen leren om zelfstandig te werken en iets zelf op te lossen.

 • kinderen leren op hun eigen niveau te werken.

 • kinderen kijken wat er nodig is en weten wanneer je wel hulp kan vragen en wanneer niet.

 • kinderen leren zelfstandig te kiezen en te bepalen wat ze hiervoor nodig hebben.

 • kinderen delen hun tijd zelf in, maar wel binnen 'grenzen' en in overleg.

Reflectie

“Terugkijken op je werk, aanpak en gedrag.”

 • kinderen leren kritisch te kijken naar zichzelf en hiervan te leren.

 • kinderen leren ontdekken wat ze nodig hebben om verder te komen.

 • kinderen durven fouten te maken en dingen te proberen.

 • kinderen leren feedback te geven en te krijgen.


Ontstaan Dalton - HELEN PARKRUST (1886-1973)

De onderwijsvorm Dalton is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Haar ideeën over individuele en niet-klassikale ontplooiing van kinderen baseerde ze op haar ervaringen als leerkracht.

In 1905 werkte ze op een schooltje met slechts één klas, met kinderen van verschillende leeftijden. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle kinderen goed was. Van 1913 tot 1915 werkte Parkhurst aan de theoretische onderbouwing van haar onderwijskundige visie. In die jaren werkte ze in Italië samen met de beroemde pedagoge Maria Montessori. Terug in de VS bracht zij haar uitgewerkte ideeën verder in de praktijk. Rond 1918 kwam ze in contact met de zeer welgestelde familie Crane uit de stad Dalton (Massachusetts). Ze gaf daar één jaar les aan de dochter des huizes en probeerde haar ideeën te introduceren op de plaatselijke High School. Toen dat niet lukte, vertrok ze naar New York. Met financiële steun van de familie Crane opende ze daar in 1919 The Children’s University School. Deze werd in 1920 omgedoopt tot The Dalton School, naar de woonplaats van de geldschieters. De school bestaat tot op de dag van vandaag.

 

In 1922 zette Parkhurst haar pedagogiek uiteen in het boek “Education on the Dalton Plan”, waarin zij haar drie principes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken preciseerde. Ook legde ze uit hoe leren door instructie in evenwicht kon zijn met actief probleem en oplossend leren. Parkhurst gaf in haar boek geen toelichting op haar drie pedagogische uitgangspunten.


Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.