070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Zorg, begeleiding en uitdaging

Schoolmaatschappelijk werk

Het komt regelmatig voor dat er factoren zijn in het leven van een kind welke de ontwikkeling van het kind belemmeren. Wanneer er vanuit een kind, ouders of school een hulpvraag speelt die met het welzijn, de omgeving of de thuissituatie te maken heeft kunnen wij een schoolmaatschappelijk werkster van Xtra inschakelen. 

 

Ambulante begeleiding 

Het kan voorkomen dat er ambulante begeleiding nodig is voor een kind. Een ambulant begeleider is een specialist binnen een bepaald gebied van leerproblematiek. Zo kunnen wij gebruik maken van ambulante begeleiding vanuit het speciaal (basis)onderwijs.

 

Logopedie 

Bij vragen over logopedie kunt u terecht bij de leerkracht of de intern begeleider. Als uw kind vijf jaar is, vindt er op school een spraak-taalonderzoek vanuit de Jeugdgezondheidszorg plaats. Een logopediste test of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Ouders en de leerkracht vullen een screeningslijst in en hierna krijgt u een advies van de logopediste op basis van het onderzoek.

 

Plusmap

Vanaf medio groep 3 wordt er gekeken welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben, zij gaan dan werken met de plusmap. De groepsleerkracht bepaalt in samenspraak met de coördinator plusmap welke kinderen hierbij aansluiten. Criteria hiervoor zijn de resultaten en een goede werkhouding.

De map wordt wekelijks gevuld met extra uitdagende taken op het gebied van taal, rekenen, schrijven en/of wereldoriëntatie. Ook werken de plusleerlingen aan gezamenlijke projecten, waarbij de kennis nog meer wordt uitgebreid en toegepast. 

De plusmapbijeenkomsten zijn twee keer per maand. De leerlingen hebben ongeveer 75 minuten les per bijeenkomst.