070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Zorg, begeleiding en uitdaging

Schoolmaatschappelijk werk

Het komt regelmatig voor dat er factoren zijn in het leven van een kind welke de ontwikkeling van het kind belemmeren. Wanneer er vanuit een kind, ouders of school een hulpvraag speelt die met het welzijn, de omgeving of de thuissituatie te maken heeft kunnen wij een schoolmaatschappelijk werkster van Xtra inschakelen. 

 

Ambulante begeleiding 

Het kan voorkomen dat er ambulante begeleiding nodig is voor een kind. Een ambulant begeleider is een specialist binnen een bepaald gebied van leerproblematiek. Zo kunnen wij gebruik maken van ambulante begeleiding vanuit het speciaal (basis)onderwijs.

 

Logopedie 

Bij vragen over logopedie kunt u terecht bij de leerkracht of de intern begeleider. Als uw kind vijf jaar is, vindt er op school een spraak-taalonderzoek vanuit de Jeugdgezondheidszorg plaats. Een logopediste test of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Ouders en de leerkracht vullen een screeningslijst in en hierna krijgt u een advies van de logopediste op basis van het onderzoek.

 

Prismasters

Vanaf groep 3 wordt er gekeken welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben. Op donderdag krijgen zij dan 30 - 60 minuten extra uitdagende opdrachten en mindgames bij de Prismasters. De groepsleerkracht bepaalt in samenspraak met juf Nienke welke kinderen hierbij aansluiten. Criteria hiervoor zijn de resultaten, persoonlijke behoefte en een goede werkhouding.

De map wordt wekelijks gevuld met extra uitdagende taken op het gebied van taal, rekenen, schrijven en/of wereldoriëntatie. Ook werken de leerlingen aan gezamenlijke projecten, waarbij de kennis nog meer wordt uitgebreid en toegepast. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

 

Hierbij de link naar ons schoolondersteuningsproefiel