070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Wie we zijn

Op Openbare Daltonbasisschool ’t Prisma leren we kinderen om met een open blik naar de ander en naar de wereld te kijken. Jezelf ontwikkelen, door samen te leren, staat bij ons centraal.

Iedereen is welkom

Wij willen als school onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de (toekomstige) maatschappij. Daarom willen wij als school ook een afspiegeling vormen van de maatschappij. Wij zijn een openbare basisschool en maken geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom.

Dalton onderwijs

Onze visie op onderwijs vloeit voort uit het Dalton. Sinds november 2012 heeft de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) ons officieel het daltoncertificaat gegeven. De kernwaarden van Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie, vormen de manier waarop wij lesgeven, maar ook de manier waarop wij omgaan met elkaar. Daltononderwijs zet kinderen ertoe aan om hun eigen weg te vinden.

Kinderen leren van en met elkaar

Wij werken met het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie Model (IGDI-model). De elementen interactie en differentiatie zijn als vaste elementen toegevoegd. Iedere instructie begint met het benoemen van het lesdoel: “In deze les leren we….”. Dit lesdoel wordt gevisualiseerd in de klas. De leerkracht haalt de voorkennis op, waarna de instructie begint.

 

Wij geloven in het principe van modellen, de leerkracht geeft in iedere les letterlijk het goede voorbeeld. Tijdens de instructie vindt er een begeleide (in-)oefening plaats. Wij doen dit via coöperatieve werkvormen. Kinderen leren op deze manier van en met elkaar. Na de instructie is het tijd voor de verwerking. Aan het eind van de les of aan het eind van de dag wordt geëvalueerd of het leerdoel is behaald. Ook vindt er soms al een vooruitblik plaats op de volgende les.

 

Schoolplan en ambities

In 2019 hebben wij opnieuw ons schoolplan vastgesteld voor de periode 2019-2023. Bij een schoolplan horen ambities en wij willen deze graag met u delen. Ze zijn te lezen in de ambitiekaarten en zij zullen onze leidraad zijn de komende vier jaar. U kunt hierbij denken aan het afstemmen van de inhoud van studiedagen, individuele scholing van leerkrachten, onderwerpen op vergaderingen e.d.  

 

Een school van Librijn

We zijn een school van Librijn. Librijn verzorgt openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk voor zo'n 3.000 leerlingen. Voor meer informatie over ons bestuur verwijzen wij u naar www.librijn.nl.