070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2023-2024 zijn de leden:

 

  • Hanna Annaji, moeder van Nour in groep 3
  • Samantha Bouchal, moeder van Amin in groep 1/2B en Maher in groep 3 
  • Linda de Vos, leerkracht groep 1/2B
  • Vincent van den Berg, leerkracht groep 7 en 8

Vergaderdata schooljaar 2023/2024

Datum  Tijd Locatie 
woensdag 20 september 14.00 uur 't Prisma 
woensdag 29 november 14.00 uur 't Prisma 
(woensdag 28 februari) (14.00 uur)
woensdag 17 april 14.00 uur 't Prisma 
woensdag 19 juni 14.00 uur 't Prisma 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via: mr-hetprisma@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

 

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr-hetprisma@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Huishoudelijk reglement
De structuur van de organisatie binnen de stichting Librijn is zo opgezet dat de MR van 't Prisma wordt gezien als een deelraad van de GMR. Vandaar dat het huishoudelijk reglement op deze manier is geformuleerd. U vindt dit reglement via onderstaande link. 
medezeggeschapsreglement_voor_een_deelraad.pdf

 

Notulen schooljaar 2023-2024
20 september 2023
23 november 2023