070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Medezeggenschapsraad

In het schooljaar 2021-2022 zijn de leden:

 

  • Daphne, moeder van Ymke in groep 6 (voorzitter)
  • Hans Rutten, vader van Jabbari in groep 7 (vice-voorzitter)
  • Sanne van Iterson, leerkracht groep 7 (secretaris)
  • Stephanie Timmermans, leerkracht groep 5 (secretaris)

Vergaderdata schooljaar 2021/2022

Datum  Tijd Locatie 
Maandag 27 september 18.30 uur  't Prisma 
Maandag 29 novermber  18.00 uur  't Prisma 
Maandag 9 mei  18.00 uur  't Prisma 
Maandag 27 juni  18.00 uur  't Prisma 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via:  mr-hetprisma@hetprisma.nl, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

 

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen die besproken moeten worden in het belang van uw kind(eren), als ouders of voor de school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, een bericht achterlaten in de MR-brievenbus of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail:  mr-hetprisma@hetprisma.nl

Alleen samen met u kunnen wij als MR uw en uw kinds belangen het beste behartigen!

 

Huishoudelijk reglement
De structuur van de organisatie binnen de stichting Librijn is zo opgezet dat de MR van 't Prisma wordt gezien als een deelraad van de GMR. Vandaar dat het huishoudelijk reglement op deze manier is geformuleerd. U vindt dit reglement via onderstaande link. 
medezeggeschapsreglement_voor_een_deelraad.pdf