070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Voortgezet onderwijs (VO)

Op onderstaande pagina vindt u informatie met betrekking tot de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond omtrent het voortgezet onderwijs gehouden. Deze is hier terug te kijken. 

 

 

Ontstaan van voorlopig advies

Uw kind wordt gedurende zijn/haar schoolloopbaan geobserveerd (denk hierbij aan gedrag, huiswerkattitude, werkhouding en concentratie) door de leerkracht. Daarnaast worden er twee keer per schooljaar LVS-toetsen afgenomen. 

 

Aan de hand van deze gegevens ontvangt u in groep 7 van de groepsleerkracht en de intern begeleider het voorlopige advies.

 

Dit advies is voor u van belang zodat u zich kunt oriënteren op de middelbare scholen. 

 

Groep 8

In groep 8 zullen de leerlingen in oktober een NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) maken. Met behulp van deze toets, ons eigen leerlingvolgsysteem en het inzicht van de groepsleerkracht komen wij met een eindadvies voor het vervolgonderwijs van uw kind. 

 

Het eindadvies ontvangt u na de laatste reguliere LVS-periode eind januari of begin februari. 

 

In april volgt nog een eindtoets voor groep 8. 

 

Eindtoets 

Met de invoering van de verplichte eindtoets vanaf schooljaar 2015-2016 in groep 8 hebben wij gekozen voor de IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen van groep acht dezelfde toets maken; er wordt vooraf niet geselecteerd op niveau. De vragen van de eindtoets sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling. Hierdoor ervaren de leerlingen de toets als leuker, maar het helpt vooral bij het vergroten van het inzicht waarom ze bepaalde vaardigheden moeten leren.

 

Vanaf 2015 wordt de eindtoets afgenomen in april en deze is bedoeld om de opbrengst
van het onderwijs van de school te meten. De eindtoets is daarmee geen onderdeel van het advies voor kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Wanneer de score op de eindtoets hoger is dan het gegeven advies, kan dit een aanleiding zijn om het advies aan te passen.

 

Aanmeldprocedure regio Haaglanden

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. 

 

*BasisOnderwijsVoortgezetOnderwijs

 

Ouderrol

Op 't Prisma maken wij gebruik van de ouderrol vanuit BOVO. Dit betekent voor onze school dat wij géén gebruik maken van de papieren aanmeldbrieven met een unieke code. U als ouder meldt uzelf vooraf aan voor de ouderrol, in december ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging om een account aan te maken. 

Middels deze digitale omgeving heeft u toegang tot het overstapdossier van uw kind. Daarnaast kunt u vanaf de start van de aanmeldperiode uw kind digitaal aanmelden bij de school van eerste voorkeur. 

 

Beschrijving aanmelden ouderrol en aanmeldprocedure