070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Burgerschap

Culturele feesten

Naast de feestdagen uit het Christelijk geloof, vieren wij ieder jaar een cultureel feest uit een andere cultuur of een ander geloof. Denk aan: Chinees Nieuwjaar, Carnaval, Divali en het Suikerfeest. 

Actief burgerschap

In onze onderbouw is het verplichte onderdeel ‘actief burgerschap’ opgenomen in de methodes ‘Schatkist’ en ‘Veilig Leren Lezen, Kim-versie’. In de bovenbouw is ‘actief burgerschap’ opgenomen in onze methodes voor wereldoriëntatie. Bij aardrijkskunde verwerven de kinderen kennis van de wereld om hen heen en het leven van andere wereldburgers. Zo krijgen zij een onderbouwd wereldbeeld. Bij geschiedenis is er aandacht voor vrede en conflicten maar ook voor mensenrechten, identiteit en diversiteit. Bij natuur en techniek leren de kinderen onder andere om te gaan met mensen, dieren en planten. Uiteraard komt ‘actief burgerschap’ ook aan bod bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en gezamenlijke activiteiten te ondernemen (vieringen, Koningsspelen, uitstapjes, enz.), laten wij onze kinderen zich ontwikkelen tot wereldburgers.

Maatschappelijk betrokken

Als school hebben we een monument geadopteerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met deze adoptie willen wij hen, die in de Tweede Wereldoorlog en in vrijheidsmissies vielen, herdenken. Ook willen wij middels deze adoptie de kinderen de begrippen vrijheid en vrede meegeven. 

 

Ieder jaar rond 4 mei vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats voor de groepen 6 & 7 of 7 & 8. Tijdens deze bijeenkomst zullen er gedichten voorgedragen worden en bloemen neergelegd bij het monument. 

 

Voor meer informatie over dit monument: http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/665