070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

ICT-vaardigheden

In de groepen 4 t/m 8 werken we met Snappet. Wij geloven in de kracht van informatieoverdracht en de rol van de leerkracht hierin. De verwerking die kinderen normaliter zouden maken in werkboekjes en schriften, gebeurt nu op de tablet/chromebook. De groepen 4 en 5 werken op een tablet, de groepen 6 t/m 8 op een Chromebook. Bij de Chromebooks zit een toetsenbord, zodat kinderen hierbij ook het typen kunnen inoefenen en verslagen kunnen schrijven.

 

Het werken met de tablet en/of chromebook heeft vele voordelen. De tablet/ chromebook geeft directe feedback op het gemaakte werk en kan ook direct een vervolgopdracht op maat geven. De tablets/ chromebooks dragen op deze manier bij aan ons adaptieve onderwijs. Voor de leerkracht is het grote voordeel dat het gemaakte werk al tijdens de les wordt geanalyseerd en van feedback wordt voorzien. Op deze manier worden de kinderen effectiever begeleid. Daarnaast kan de leerkracht direct inspelen op de individuele leerbehoeften.

 

In elke groep zijn er ook nog steeds Chromebooks te vinden waar de leerlingen op mogen werken. Ze werken hiermee aan de software behorend bij de lesmethoden. Ook wordt de Chromebook gebruikt voor het opzoeken van informatie, tekstverwerking en het maken van presentaties. Op school wordt er niet alleen aandacht besteed aan ICT- en digitale vaardigheden, maar ook aan mediawijsheid. Bij mediawijsheid gaat het vooral om competenties als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door mediagebruik zelfstandig problemen op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen.